Wie staat achter Egels+Netwerk?

Willem Egels begon in 2001 met Egels+Netwerk. Na een uitgebreide carrière in journalistiek, woordvoering en communicatie achtte hij de tijd gekomen om voor eigen rekening zijn grote ervaring en uitgebreide netwerk aan opdrachtgevers ter beschikking te stellen.
Willem Egels begon in 1969 in de journalistiek. Hij werkte zowel voor krant als radio, Daarna vervulde hij communicatie- en woordvoeringsfuncties bij rijks- en gemeentelijke overheid. Hij was onder meer woordvoerder ruimtelijke ordening bij het rijk, hoofd communicatie van de gemeente Delft en adjunct directeur Communicatie van Binnenlandse Zaken.
Na een korte periode voor de Rai Amsterdam als PR Manager te hebben gewerkt maakte hij de overstap terug naar de journalistiek. Hij was zes jaar hoofdredacteur van het dagblad voor de bouwwereld Cobouw.