Waar haalt Willem Egels zijn ervaring en netwerk vandaan?

1998-2000 

Wolters Kluwer, uitgever bij Ten Hagen en Stam voor het profitcentre Studiereizen, Evenementen en Congressen voor de bouw                                     

1992-1998                       

Hoofdredacteur Cobouw, dagblad vooor de bouw

1990-1992                                                            

Pr manager RAI

 

1985-1990                       

 

Adjunct Directeur Communicatie Ministerie Binnenlandse Zaken

 

1980-1985                                                            

 

Hoofd Voorlichting Gemeente Delft

 

1975-1980                                                            

 

Woordvoerder VRO voor Ruimtelijke Ordening

 

1972-1975                                                            

 

Woordvoerder Landbouw en Visserij

 

1968-1972                       

 

Opleiding Journalistiek in Utrecht en freelance journalist voor radio en krant

 

1966-1968                       

 

Studie Mijnbouw TH-Delft

 

In de periode 1992-1998  was hij lid van de Leidse Gemeenteraad en heeft hij zich in het bijzonder geconcentreerd op het gebied Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

 

Willem Egels heeft diverse cursussen gevolgd op het gebied van de (be­leids)voorlichting, con­flict hanteren, orga­nisatie veranderingen, en automatisering. Hij volgde de Managementleergangen voor de Overheid (MLO) bij De Baak in Noordwijk en was lid van de Voorlichtingsraad.

 

In 1980 stond hij mede aan de wieg van de SRM cursus Marketingdenken voor de voorlichter.

 

In zijn Delftse periode was hij lid van de commissie on­derwijs van de Vereni­ging van Voor­lichtingsambtenaren.